Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLOUPEČEK

 

nepravidelně vydávaný časopis Základní školy a Mateřské školy
ve Sloupu v Čechách
 
PROSINEC 2013
Máme za sebou první 4 měsíce školní docházky. Děti ze školky si už zvykly, že jsou bez mámy, mají spoustu nových kamarádů. Školáci si oprášili vědomosti z loňského roku a  nabývají nové poznatky.
MŠ: Děti shlédly pohádku Perníková chaloupka divadélka Koloběžka, zapojily se do zájmových kroužků. Hráči na flétny sklidili obrovský potlesk na vánočním koncertě. Naučily se spoustu básniček a písniček. Některé zarecitovaly novým občánkům a zazpívaly v místním kostele. Předškoláci pilně trénují dovednosti, kterými se pochlubí u zápisu do první třídy. V posledním týdnu jim paní učitelky připravily vánoční besídku se spoustou dárků, na které přispěli sami rodiče, děti svými vystoupeními a výrobky, přispěli i štědří sponzoři.
ZŠ:Naši žáci se kromě dobrých studijních výsledků věnují zájmovým kroužkům a jsou v nich úspěšní. Čtyřčlenné družstvo šachystů vybojovalo bronzovou medaili v okresním přeboru škol ve složení Marek Březina, Tereza Rumlenová, Rozálie Studničková a David Valta. Jáchym Krčmář pravidelně vozí diplomy ze závodu judistů a ti nejmenší fotbalisté, hrající za TJ Bukovany bývají oceňováni jako nejlepší hráči ( Marek Březina, David Valta, Pepa a Tomáš Majerechovi a Jakub Seidl). Děti z hudebně dramatického, flétnového a kytarového kroužku připravily vystoupení v kostele Sv. Kateřiny.
Ve školní družině si po náročném dni děti odpočinou při pohádce, a pak se zapojí do tvořivých činností, při kterých vzniká i spousta nádherných drobností, které jste si mohli prohlédnout či zakoupit na vánočním jarmarku.
LEDEN 2014
Začínáme 6. ledna.
21.1.2014 proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ od 14 do 16 hodin v 1. patře. Zápis je pro děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2008 a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Pokud máte doma předškoláka, dostavte se v daném termínu s dítětem, přineste si s sebou OP a rodný list dítěte. Na místě vyplníte žádost k zápisu a zápisní lístek. Pokud se v daném termínu nemůžete dostavit, domluvte si s vedením školy náhradní termín.
Pokud rodič žádá pro své dítě odklad školní docházky, musí se dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu. Obdrží formulář s názvem Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný ho podá zpět na vedení školy s doporučením dětského lékaře a PP poradny nejpozději do 31.5. 2014.
 
30.1. rozdáme dětem pololetní vysvědčení a 31.1. mají děti jednodenní pololetní prázdniny.
ÚNOR
V tomto měsíci pravidelně pořádáme v Komunitním centru Maškarní karneval, letos na téma POVOLÁNÍ. Přesný termín bude oznámen na stránkách školy, vývěsce a plakátech.
BŘEZEN
Jarní prázdniny mají děti od 10.3. do16.3.
Jako každý rok pořádáme Josefovskou zábavu a to 15.3. s kapelou Adéla. V loňském roce jsme se navlékli do puntíků, letos to budou proužky.
Za všechny děti a pracovníky školy Vás srdečně zveme na naše akce. Základní informace o škole najdete na www.skolasloup.estranky.cz
DĚKUJEME
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám věří, podporují nás a v rámci svých možností pomáhají.
Velmi vděčni jsme za sponzorské dary, bez kterých bychom spoustu akcí nemohli vůbec organizovat.
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.